TillbakaKarta över Irak

 

FAKTA OM IRAK


Statsskick: republik
Yta: 438 446 km2 (till detta kommer Iraks del av den 7 044 km2 stora neutrala zon som delas med Saudiarabien)
Huvudstad: Bagdad 4,9 milj (uppskattning 1994)
Högsta berg: Rawanduz (3 658 m ö h)

Folkmängd: 22, 2 miljoner 
Invånarantal: 21,8 milj (1998)
Invånare/km2: 50
Naturlig befolkningstillväxt: 2,4 % (1994) Befolkningstillväxt per år: 3,0 %
Medellivslängd: Män 57,3 år, kvinnor 60,4 år. Barn per fertil kvinna: 4,9
Läs- och skrivkunnighet: 58 % (1995)
Största sjö: Eufrat, Tigris och Shatt al-Arab
Folkgrupper: araber 77 %, kurder 19 %, azerbajdzjaner, turkmener, assyrier, perser.
Språk: arabiska och kurdiska (administrationsspråk i de självstyrande kurdiska provinserna)
Religion: muslimer 97% /därav ca 63% shia, 34% sunni), kristna 3% samt små grupper yazidier och judar.
Olika näringsgrenars andel av BNP: jordbruk 35%, industri 10%, byggnadsverksamhet 4%, transport och komunikation 10%, handel 25%, service inklusive förvaltning, försvar och övrigt 16% (1992, efter kriget mot FN-alliansen och under sanktionerna)
Naturtillgångar: råolja, naturgas, svavel, fosfater, zink, bly, koppar, krom, mangan, järn, uran
Viktigaste exportvaror (före sanktionerna): råolja och oljeprodukter
Valuta: 1 dinar = 20 dirhan = 1000 fils = 0,007 SEK (jan 1999)
Medlemskap i internationella organisationer: Arabförbundet, FN, WTO, IAEA, IMF, OPEC, OIC m fl

 

/Uppgifterna är hämtade ur Länder i fickformat om Irak som utkom 1999.

 

Nationaldag: 14 juli
(replublikens utropande 1958)
FN-medlemskap: 1945

Andra större städer: Sulaymaniya
(952 000) Irbil (770 000)
Tid: svensk tid +2 timmar